Guides

Litteraturliste

2. udgave af 2. november 2015
 
Adsorptionstørring

Adsorptionstørring er en meget anvendt metode, der bl.a. praktiseres af følgende landsdækkende firmaer:

bips – Byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde
bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol. 2007.
Kan downloades på www.bips.dk eller på www.bef.dk  

Dansk Standard

 • DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner
 • DS/EN 1168 Forspændte huldæk
 • DS/EN 13224 Ribbeelementer
 • DS/EN 13225 Søjler, bjælker og rammer
 • DS/EN 14843 Trapper
 • DS/EN 14991 Fundamenter
 • DS/EN 14992 Vægge og facader
 • DS/EN 13369 Almindelige regler for betonprodukter
 • DS/EN 13670 Udførelse af betonkonstruktioner
 • DS 2427 Nationalt anneks til DS/EN 13670

 

 • DS 1003: Vinduer. Modulmål
 • DS 21116: Teknisk tegning, bygningstegning, målsætning, metoder
 • DS/ISO 4463, Måling i byggeriet. Afsætning og kontrolmåling. Fejlgrænser 

Standarderne kan mod betaling downloades på www.ds.dk

Betonelement-Foreningen
El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton
Kan downloades på www.bef.dk   

Tolerancer for betonelementers hovedmål. Juni 2016

Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK)
MBK - Malerfagligt Behandlings Katalog, Teknologisk Institut
MBK kan mod betaling ses i en online-version på: www.teknologisk.dk/mbk  

Teknologisk Institut, Beton. September 2006. Vejledning i udtørring af beton


Se tidligere version af siden