Guides

Juridisk notat om tolerancehåndbøgernes kvalitetskrav

Udarbejdet af Juridisk Afdeling, Dansk Byggeri, Marts 2007
Et arbejde skal udføres som aftalt mellem parterne, og er kvaliteten ikke aftalt, da fagmæssigt korrekt, hvorved forstås, at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med den kvalitet, der er sædvanlig for arbejder af den pågældende art til det konkrete brug. Ved bedømmelse heraf indgår tekniske normer, sædvaner og kutymer for et arbejdet af den pågældende beskaffenhed.

Om tolerancehåndbøgernes kvalitetskrav i forhold til krav om fagmæssig korrekthed bemærkes, at tolerancehåndbøgernes kvalitetskrav i ingen tilfælde går under, for størstedelen svarer til disse krav, og i visse tilfælde stiller videregående krav.

Fremgår det af parternes aftale, at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med tolerancehåndbøgernes kvalitetskrav, skal disse selvsagt være opfyldt, også i de tilfælde hvor kravene går videre, end hvad der er fagmæssigt korrekt.

Fremgår det ikke af parternes aftale, at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med tolerancehåndbøgernes kvalitetskrav, skal arbejdet udføres med den kvalitet, der er aftalt, og hvor kvaliteten ikke er aftalt, da i overensstemmelse med kravene til fagmæssig korrekthed.

I dette tilfælde kan kvalitetskravene i tolerancehåndbøgerne ikke kræves opfyldt, i det omfang disse kvalitetskrav er videregående, end hvad der er fagmæssigt korrekt.


Med tolerancehåndbøgerne menes følgende publikationer:

Hvor går grænsen? – Beton – in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder.

Hvor går grænsen? – Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer.

Hvor går grænsen? – Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader.

Hvor går grænsen? – Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder.

Hvor går grænsen? - Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer.

Hvor går grænsen? - Måleregler og kontrolmetoder.


Alle titler er udgivet af Dansk Byggeri, marts 2007.

Download notatet