Guides

Kontrolmetoder og måleregler

Denne del af sitet indeholder samtlige af de målemetoder, der henvises til i skemaerne over udfaldskrav, under hvert fagområde.

Kontrolmetoderne er inddelt - som det fremgår af menuen til venstre - i hovedkategorier fra A til K plus udvalgte metoder fra Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).

Metoderne er de metoder, som fagene er enige om egner sig til at måle de aftalte krav til kvaliteten.


Ansvarsforhold
Fastsættelse af tolerancer ændrer ikke på de grundlæggende ansvarsforhold mellem parterne.

Ved fagentreprise er det således den enkelte fagentreprenørs ansvar over for bygherren, at eventuelle tolerancekrav er overholdt. Endvidere har bygherren over for den efterfølgende entreprenør ansvaret for, at arbejdsgrundlaget er egnet – og er det på det fastlagte tidspunkt for igangsættelse af det efterfølgende arbejde.

Modtagekontrol går som udgangspunkt ikke videre, end at den efterfølgende entreprenør ikke må fortsætte på et arbejdsgrundlag, der åbenbart for ham ikke er egnet.

Finder den efterfølgende entreprenør, at arbejdsgrundlaget ikke er egnet, er det et forhold, bygherrens tilsyn skal tage stilling til, og ikke et forhold, fagentreprenørerne skal klare indbyrdes.

Kontakt

Se kontaktoplysninger på www.tolerancer.dk

Information

Den nyeste udgave af Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder findes kun som onlineversion.