Guides

Malerfaget

Denne del af sitet er en del af Dansk Byggeris projekt om tværfaglige tolerancer, der har til formål at forebygge konflikter som følge af forskellig opfattelse af kvalitetsniveauet – herunder ved overgang fra en entreprise til den næste.

Sitet er endvidere et værktøj for de projekterende arkitekter og ingeniører til at opnå overensstemmelse mellem projektets samlede forventninger (udfaldskrav) og de enkelte bygningsdele med tilhørende arbejdsoperationer.

Sitet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri og Malersektionen.


Hvor går grænsen mellem projekt, producent og montør/udførende?
Sitet er opdelt i afsnit efter hver sit materialeunderlag. Hvert afsnit beskriver forudsætningerne for malerfagets udførelse, herunder:

  • Forventninger til andre fags udfaldskrav og konditioner
  • Malerfagets ind- og udfaldskrav
  • Supplerende bemærkninger.


Håndbogen fastlægger med andre ord grænserne mellem tidligere arbejder og malerfagets arbejde.


Hvad er med?
Håndbogen omfatter malerfagets indfaldskrav for beton, letklinkerbeton, porebeton, murerfaget (herunder specielt pudsede overflader), snedkerfaget og tømrerfaget (dog ikke trækvaliteter).

Beskrivelsen af ovenstående fags udfaldskrav er for de fleste områder i overensstemmelse med malerfagets indfaldskrav - og en forudsætning for, at malerfagets udfaldskrav vil kunne opfyldes.

Det er derfor vigtigt altid at sikre sig at foregående fags udfaldskrav er opfyldt.

Hvor der ikke er overensstemmelse mellem malerfagets indfaldskrav og anden entreprenør/leverandørs udfaldskrav, er der gjort opmærksom på denne konfliktmulighed og for enkelte områder stillet forslag til en løsning, som den projekterende skal tage stilling til i den konkrete sag under projekteringen.


Hvad er ikke med?
Der er ikke medtaget bedømmelse af trækvaliteter, ud over hvad der er nævnt i MBK. Det er erfaringen, at de trækvaliteter, der leveres i dag, ikke alle kan leve op til den trækvalitet, der er beskrevet i MBK.

Kontakt

Se kontaktoplysninger på www.tolerancer.dk

Information

Den nyeste version Hvor går grænsen? Malerfaget findes kun som onlineversion.