Guides

Forudsætninger

2. udgave af 2. november 2015

For at opnå et korrekt resultat er der en række forudsætninger, som skal være på plads i byggeriet.
Det er således vigtigt, at den rådgivende ingeniør gennemanalyserer bygningen og fastlægger konstruktionen, så summen af tolerancer for in situ-støbt beton, betonelementer og montage er i overensstemmelse med indfaldskrav til de efterfølgende fag.

Udover nedennævnte forudsætninger er der under ”Generelle Forudsætninger” angivet yderligere forklaringer, mulige konfliktområder og anbefalede løsninger.

Ydelsesfordeling
Den principielle fordeling af ydelser for det enkelte byggeprojekt kan opstilles således:

 

 

Aktør

Opgave
Arkitekt/ingeniør Valg af toleranceklasse: Lempet, normal eller skærpet*.
Beskrive udfaldskrav for elementmontagen
Valg af overfladespecifikation ved hjælp af bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol.
Beskrive udfaldskrav til elementsamlinger, indadgående hjørner samt frie kanter og lysningsfalse.
Beskrive krav til udfyldning af fuger mellem vægge og dæk, herunder valg af materialer og detaljer
Beskrive krav til udtørring.
Fastsættelse af den bestemmende kote for elementmontagen.
Beskrive/detaljere, hvordan tolerancer optages.
Beskrive krav til pilhøjder, og hvorledes disse håndteres.
Beskrive malebehandlingen og forventet udfald heraf.

* Det er vigtigt at bemærke, at såfremt arkitekt/ingeniør ser behov for at skærpe visse tolerancer - så er det de specifikke tolerancer, der er nødvendige at skærpe, der skal udpeges. Fx kan det i visse tilfælde være nødvendigt at skærpe placeringstolerancen for indstøbningsdele - en sådan skærpelse skal beskrives som et direkte krav til tolerancen for disse indstøbningsdele og ikke ved at henregne hele konstruktionsafsnittet/elementet til en skærpet toleranceklasse.
Betonentreprenør Udføre arbejdet iht. beskrivelse for in situ-arbejdet.
Elementleverandør Levere elementer, der opfylder de fastlagte krav til det enkelte element.
Elementmontør Udføre montage, der opfylder kravene til de monterede elementer.
Malerentreprenør Udføre malerarbejdet i henhold til beskrivelsen.Om www.tolerancer.dk
Dansk Byggeri respekterer alle steder på hjemmesiden www.tolerancer.dk gældende Normer og Standarder.
Hvor brancherne har udarbejdet og indsat en branchetolerance, er det enten fordi der ikke findes en tolerance for en arbejdsydelse i Normer eller Standarder, eller at branchen selv finder, at de tolerancer, der er i Normer og Standarder ikke repræsenterer normal toleranceklasse for en arbejdsydelse, og derfor selv har fastsat en branchetolerance.
Derfor er:

  • Tolerancer anført i Normer og Standarder altid placeret i NORMAL TOLERANCEKLASSE, hvor der ikke findes en branchetolerance.
  • Tolerancer anført i Normer og Standarder altid placeret i NORMAL TOLERANCEKLASSE, hvor der alene findes en branchetolerance i SKÆRPET TOLERANCEKLASSE.
  • Tolerance i Normer eller Standarder placeret under LEMPET TOLERANCEKLASSE, hvor der findes en branchetolerance for NORMAL TOLERANCEKLASSE.

Der henvises til afsnit ”Om Tolerancer” hvor der kan indhentes yderligere informationer om baggrund og grundlag for www.tolerancer.dk


Se tidligere version af siden