Guides

Litteraturliste

3. udgave af 2. november 2015.


Dansk Standard

 • DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
 • DS/EN 1992-2-2 Betonkonstruktioner, Design af betonkonstruktioner
 • DS/EN 1520 Præfabrikerede elementer af letklinkerbeton.
 • DS/EN 1995-1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner
 • DS/EN 14250:2010 Trækonstruktioner - Produktkrav til præfabrikerede konstruktionsdele samlet med tandplader.
 • DS/EN 1996-1-1 Murværkskonstruktioner
 • DS/EN 1996-2 Murværkskonstruktioner, Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk, med DS/EN 1996-2 DK NA
 • DS 1003 Vinduer. Modulmål
 • DS 1028 Indvendige, enfløjede døre. Modulmål
 • DS/INF prEN 14732-1:2009 Trækonstruktioner - Præfabrikerede vægge, gulve og tagelementer.
 • EN 771-3 Standard for letklinkerblokke
 • DS/ISO 4463, Måling i byggeriet. Afsætning og kontrolmåling. Fejlgrænser

Standarderne kan mod betaling downloades på www.ds.dk

Statens Bygningsforskningsinstitut

 • SBi Anvisning 224, Fugt i bygninger, 2 udgave 2013
 • SBI Anvisning 230, Anvisning om bygningsreglement 2010
 • SBI Anvisning 239, Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
 • SBI Anvisning 240, Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
 • SBI Anvisning 252, Vådrum, Vådrum, september 2015
 • SBI Anvisning 253, Småhuse - indretning og funktion
 • SBI Anvisning 254, Småhuse – styrke og stabilitet


Anvisningerne kan mod betaling downloades på www.sbi.dk eller www.anvisninger.dk

BYG-ERFA
BYG-ERFA blade. Kan for medlemmer af Dansk Byggeris Træ- og Murersektion downloades gratis fra sektionernes hjemmeside. For øvrige kan de mod betaling downloades på www.byg-erfa.dk


Træinformation
Medlemmer af Dansk Byggeris Træsektion kan gratis downloade 10 af Træinformations konstruktions-pjecer fra sektionens hjemmeside. Øvrige pjecer kan købes på www.traeinfo.dk


Gipsplader
Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009. Kan downloades på: http://www.tolerancer.dk/træ samt http://www.tolerancer.dk/maler


Gulve

 • Gulvfakta, udgivet af Gulvbranchen. Gulvfakta er tilgængelig på www.gulvbranchen.dk
 • Træ 63 – Trægulve - Valg og vedligeholdelse, udgivet af Træinformation. Medlemmer af Dansk Byggeris Træsektion kan downloade pjecen fra sektionens hjemmeside. Øvrige kan købe dem på www.traeinfo.dk
 • Træ 64 - Trægulve - Lægning og reparation, udgivet af Træinformation. Medlemmer af Dansk Byggeris Træsektion kan downloade pjecen fra sektionens hjemmeside.


Tage

 • Div. pjecer der relaterer sig til tage fra Træinformation.
 • Medlemmer af Dansk Byggeris Træsektion kan gratis downloade 10 af Træinformations konstruktions-pjecer fra sektionens hjemmeside. Øvrige pjecer kan købes på www.traeinfo.dk
 • For tegltage gælder Tegl 36, Oplægning af tegltage, november 2005. 
 • For betontagsten gælder producenternes vejledning
 • For tagpaptage gælder Tagpapbranchens Oplysningsråds vejledninger. 
 • For stråtage gælder Tækkevejledningen. Kan downloades på www.taekkelaug.dk.
 • BYG-ERFA blade kan for medlemmer af Dansk Byggeris Træsektionen downloades gratis fra sektionens hjemmeside. Øvrige kan mod betaling downloade fra www.byg-erfa.dk

 

Se den tidligere version af siden