Guides

Anvendte kontrolmetoder

2. udgave af 15. februar 2012

For træarbejde benyttes følgende kontrolmetoder

 

Nr. Metode Side
A Vandrette afsætningsmål  
A1 Vandrette mål i forhold til hovedafsætningslinier 60
A2 Måltolerancer for monterede elementer 61
B Vandrethed  
B1 Vandrethed 65
B2 Flugt i vandrette linier 65
B5 Gulvflader 67
C Lodrette afsætningsmål  
C1 Lodrette mål i forhold til hovedafsætningsmål 67
C2 Tolerancer for monterede elementer i højden 67
C3 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter 67
C4 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter internt pr. etage 68
C5 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter internt i rum 69
C6 Centerplacering og lodtolerance for murværk og andre bygningsdele 69
D Elementer  
D1 Måltolerancer for enkelte elementer 70
D3 Vinkelrethed på enkelte lette træelementer 70
E Lodtolerancer  
E1 Montage af elementer 71
E2 Montage af elementer < 2 m og < 1 m 72
E3 Lodrethed 73
E4 Flugt i lodret linie 73
F Planhed og planhedsafvigelser  
F1 Måling med retskinne 73
F7 Flader med mellemrum, fx ved spær, lægter og gulvstrøer 74
F8 Gulve jf. GSO-metoden 76
G Rethed  
G1 Rethed 77
G2 Nedbøjning 77
G3 Krumning 78
H Vinkelrethed  
H1 Rum 79
H2 Udadgående hjørner > 2 m 79
H3 Udadgående hjørner ≤ 2 m 79
I Visuel bedømmelse  
I2 Trægulve samt klinke- og flisegulve 81
I3 Vægge med beklædning af gips, krydsfiner eller træ 81
K Fugt  
K2 Fugtindhold i træ 81Se tidligere version af siden