Guides

Ordforklaringer

Fortløbende målkæde
Ved afsætning efter fortløbende målkæde forstås, at alle mål afsættes ud fra samme nulpunkt/modullinie i modsætning til afsætning først af ét mål og dernæst afsætning af et andet mål i forlængelse heraf.

Hultolerance
Den tolerance, som et hul eller en udsparings indvendige mål kan påregnes at ligge indenfor.

Lod og vage
Lod og vage er en forkortelse af ordene “lodret og vandret.”

Lunker
Lunker er en negativ afvigelse i forhold til et plan, dvs. en hulning i forhold til vandret- eller planheden.

Nedskalkning
Ved en nedskalkning øges dimensionen i nedadgående retning.

Neutralzone
Ved neutralzone forstås et mellemrum - enten i lodret eller vandret plan - til optagelse af konstruktionsvarianter samt ikke kalkulerbare tolerancer fx fra pilhøjder på dæk m.v. Anvendelse af en neutralzone indgår som en del af projekteringen.

Påforing
Ved en påforing øges dimensionen i udad- eller opadgående retning.

O.s.
Overside.

RF
Relativ luftfugtighed.

Udsparing
En åbning, et hul eller en fordybning i forhold til en given overflade.

U.s.
Underside.