Guides

Litteraturliste

3. udgave af 2. september 2015.

Bygningsreglement med tilhørende vejledninger
Bygningsreglementet og div. vejledninger kan hentes på www.bygningsreglementet.dk

BYG-ERFA
Diverse erfaringsblade kan mod betaling downloades på www.byg-erfa.dk. Medlemmer af Dansk Byggeris Mursektion eller Træsektion kan gratis downloade alle BYG-Erfa blade via sektionernes hjemmesider.

Byggeskadefonden

Dansk Beton, Blokgruppen, BIB

 • Håndtering og opmuring af blokke, november 2005
 • Letklinkerblokke, Overfladebehandling, november 2008

Kan hentes gratis på www.danskbeton.dk/blokgruppen/publikationer

Dansk Standard

 • DS/EN 1996-1-1 Murværkskonstruktioner
 • DS/EN 1996-2 Murværkskonstruktioner, Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk, med DS/EN 1996-2 DK NA
 • DS/EN 771-1 Standard for Teglbyggesten
 • DS/EN 771-3 Standard for letklinkerblokke
 • DS/EN 771-4 Standard for porebetonblokke
 • DS/EN 1992 Betonkonstruktioner
 • DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur
 • DS 1003. Vinduer. Modulmål
 • DS/ISO 4463, Måling i byggeriet. Afsætning og kontrolmåling. Fejlgrænser

Standarderne kan mod betaling downloades på www.ds.dk

Dansk Undertagsklassifikationsordning
Når undertag skal vælges - klassifikation af undertage: www.duko.dk

Forlaget Tegl / MURO Murerfagets Oplysningsråd

 • Vejledning, Fugtspærre i murværk, 2002
 • Fliser – opsætning og lægning, 2006
 • Murerhåndbogen, 2006, september 2005
 • Tegl 18 vandskuring, filtsning, sækkeskuring etc., juni 2003

Kan mod betaling downloades på www.muro.dk

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

 • Tegl 36, november 2005 samt
 • Murværksdetaljer, udarbejdet af Teknologisk Institut (Murværkscentret)

Vejledningerne kan hentes gratis på www.mur-tag.dk og www.teknologisk.dk

Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK)

 • MBK - Malerfagligt Behandlingskatalog, Teknologisk Institut

MBK findes i en online version på http://www.teknologisk.dk/5534?cms.query=mbk

Statens Bygningsforskningsinstitut

 • SBI-Anvisning 64 Mørtel, muring, pudsning, 1981
 • SBI-Anvisning 180 Badeværelser. Eksempler på planlægning, projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger, januar 1998
 • By og Byg SBi Anvisning 252, Vådrum, september 2015
 • SBI-Anvisning 230, 2010, Anvisning om bygningsreglement 2010

Anvisningerne kan mod betaling downloades på www.sbi.dk eller www.anvisninger.dk

Træinformation

 • Træ 58 Træspær 2, november 2009
 • Træ 59 Træspær 1, december 2009
 • Træ 65 Lægter, Oktober 2011

Kan mod betaling downloades på www.traeinfo.dk


Se tidligere version af siden