Guides

Anvendte kontrolmetoder

1. udgave af 23. august 2012

For murerarbejde benyttes følgende kontrolmetoder:

 

Nr. Metode
A Vandrette afsætningsmål
A1 Vandrette mål i forhold til hovedafsætningslinier
A2 Måltolerancer for monterede elementer
A3 Afsætning af vandrette detailmål internt i rum
B Vandrethed
B1 Vandrethed
B2 Flugt i vandrette linier
B3 Fald på gulv i brusenicher
B4 Fald på gulv i brusenicher med fast ben og målekile
B5 Vandrethed på gulvflader
C Lodrette afsætningsmål
C1 Lodrette mål i forhold til hovedafsætningsmål
C3 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter
C4 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter internt pr. etage
C5 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter internt i rum
C6 Centerplacering og lodtolerance for murværk og andre bygningsdele
D Elementer
D6 Mursten
D7 Blokke af letklinker og porebeton
E Lodtolerancer
E2 Tolerancer for montage af elementer < 2 m og < 1 m i lod
E3 Lodrethed
E4 Flugt i lodret linie
F Planhed og planhedsafvigelser
F1 Måling med retskinne
F9 Niveauspring mellem fliser
G Rethed
G3 Krumning
H Vinkelrethed
H1 Rum
H2 Udadgående hjørner > 2 m
H3 Udadgående hjørner < 2 m
I Visuel bedømmelse
I3 Trægulve samt klinke- og flisegulve
I5 Blank murværk, vægge med fliser eller pudsede overflader