Guides

Ordforklaringer

Fortløbende målkæde
Ved afsætning efter fortløbende målkæde forstås, at alle mål afsættes ud fra samme nulpunkt/modullinie i modsætning til afsætning først af ét mål og dernæst afsætning af et andet mål i forlængelse heraf

Hultolerance
Den tolerance, som et hul eller en udsparings indvendige mål kan påregnes at ligge indenfor

Konvolutskæring
En konvolutskæring er en betegnelse for diagonalskæringer fra rumhjørner til hjørner af afløb i en flise- eller klinkebelægning for at tilvejebringe forskriftsmæssigt fald og klæbning. Konvolutskæring anvendes typisk på mindre gulvflader, såsom brusenicher med stor format på fliser eller klinker

Lod og vage
Lod og vage er en forkortelse af ordene “lodret og vandret.”

Lunker
Lunker er en negativ afvigelse i forhold til et plan, dvs. en hulning i forhold til vandret- eller planheden

Neutralzone
Ved neutralzone forstås et mellemrum - enten i lodret eller vandret plan – til optagelse af konstruktionsvarianter samt ikke kalkulerbare tolerancer fx fra pilhøjder på dæk m.v. Anvendelse af en neutralzone indgår som en del af projekteringen

Ordbøger på nettet

O.s.
Oversiden

RF
Relativ luftfugtighed

Udsparing
En åbning, et hul eller en fordybning i forhold til en given overflade

U.s.
Undersiden