Guides

Pudsarbejder

3. udgave af 23. august 2012

For hvert punkt herunder er der særskilte forudsætninger og ydelsesfordelinger. Dvs. at for hvert punkt ses forudsætninger, ydelsesfordeling og udfaldskrav.

Gå til emnerne her eller via menuen til venstre:


Udvendig overfladebehandling


Udvendig puds
Udvendig tyndpuds

Indvendig overfladebehandling

Indvendig puds på vægge
Indvendig puds på lofter
Indvendig tyndpuds

Et indvendigt pudslag har en række forskellige funktioner, som fx at:

  • Skaffe en æstetisk tiltalende overflade
  • Skaffe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet
  • Opnå en særlig virkning som fx brandbeskyttelse, lydabsorption eller strålebeskyttelse samt medvirke til lufttæthed.


Puds opdeles normalt i tre arbejdsoperationer:

  • Udkast; grundingslag
  • Grovpuds
  • Slutpuds; finpuds.


Vedrørende det visuelle udtryk og udfaldskrav henvises der til:

  • Tegl 18. Overfladebehandling af murværk, juni 2003 samt
  • BIB anvisning: Letklinkerblokke, Overfladebehandling, november 2008.


Forbehandling

Grundingslaget har den funktion at sikre vedhæftningen mellem underlag og puds samt at regulere sugningen for et eventuelt uensartet underlag. En håndregel ved opbygning af puds er, at det første underlag udføres med et stærkt materiale og slutpudsen af lidt svagere materiale.

I slutpudsen eller finpudsen er kornstørrelsen mindre end i grovpudsen og udjævner dermed den mere åbne struktur i grovpudsen. Overfladen vil herefter fremtræde med en ensartet homogen overflade.


Forudsætninger

For at maksimere vedhæftningen af overfladebehandlingen skal underlagets sugeevne bedømmes, herunder om vandindholdet i murværket er for højt, eller om der bør forvandes. I varme og tørre perioder med blæst skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring med afskærmning. For at forebygge mod eventuelle svindrevner anbefales det at holde overfladen fugtig med vandforstøvning typisk de første 1 til 2 uger efter den færdige behandling.

 


Ydelsesfordeling

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Krav til varme og udførelsestemperatur (vinterperioden)
• Valg af overflade og udfaldskrav
• Valg af malebehandling og udfaldskrav
Murerentreprenør • Udføre murerarbejdet i henhold til beskrivelsen herforSe tidligere version af siden