Guides

Træterasser

1. udgave af 2. november 2015

En træterasse kan udføres af mange materialer. I følgende afsnit behandles alene træbaserede konstruktioner, såvel elementer som in situ-konstruktioner med tilhørende ydelser for arbejdets færdiggørelse.

Når der er tale om træterrasser, så er der 2 forskellige former:

  • Udført hævet over terræn, på et understøttende underlag, enten som nedgravede stolper, understøttede på stolpefundament eller stribe/randfundament.
  • Udført direkte på terræn – på et afrettet underlag (en grus-opbygning).


Udførselstolerancer for træterrasser hævet over terræn og opbygget på fast underlag målt ved aflevering
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lav 
klasse 1) Normal 
klasse 2)  Skærpet 
klasse Kontrolmetode
Afsætning i plan  +/- 15 mm  +/- 10 mm  - A1 Målebånd
Kote   +/- 15 mm  -  - C1 Nivellement
Kote, hvor der er krav om niveaufri adgang  -  +/- 10 mm  -
Planhed på overside, underbygning 3) +/- 10 mm pr. 2 m. +/- 5 mm pr. 2 m.  - G1
G2
Retskinne
Planhed på gulv 4) +10 mm pr. 2 m. +/- 5 mm pr. 2 m.  -

G1

G2

Retskinne
Flugt på gulvplanker/
brædder 5)
+/- 3 mm pr. 2 m. +/- 3 mm pr. 2 m.  - G1 Snor/ nivellement
Rækværk
Højde, kote +15 mm +10 mm  -

C1

C3

Nivellement/ målebånd
Flugt - vandret +/- 10 mm +/- 5 mm pr. 2 m.  - G1 Snor/ nivellement


Noter:

1) Udført på stolper nedgravet direkte i jord, kan alene forventes at opfylde ”Lav toleranceklasse”.

2) Udført på stolpefundament, stribe eller randfundament kan, såfremt det er aftalt, forventes at opfylde "Normal toleranceklasse".

3) Planheden kan over tid ændre sig på grund af sætninger i terrænet alt efter belastning og/eller på grund af sætninger i underbygningen, om understøtningen er udført med nedgravede stolper eller på støbt fundament.

4) Planheden følger underbygningens overside plus de enkelte brædders egen tykkelsestolerance.

5) Ved mellemafstande mellem, og flugt på planker/brædder, måles der altid fra samme side for alle brædder, og ud for fastgørelsespunkterne. Tolerancen er eksklusiv bræddernes egen breddetolerance.Udførelsestolerancer for træterrasser opbygget på et afrettet underlag målt ved aflevering
 
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lav 
klasse 1) Normal 
klasse 2) Skærpet 
klasse Kontrolmetode
Afsætning i plan +/- 15 mm +/- 10 mm  - A1 Målebånd
Kote +/- 15 mm +/- 10 mm  - C1 Nivellement
Planhed på overside, underlag +/- 10 mm pr. 2 m. 3) +/- 5 mm pr. 2 m. 3)  - G1
G2
 
Retskinne
Planhed på gulv +/- 10 mm pr. 2 m. 4) +/- 5 mm pr. 2 m. 4)  -
Flugt på gulvplanker/ +/- 3 mm pr. 2 m. 5) +/- 3 mm pr. 2m. 5)  - G1 Snor/ nivellement


Noter:

1) Træterrasser udlagt på strøer i sand, med simpel understøtninger af fx betonfliser, kan alene forventes at opfylde ”Lav toleranceklasse”.

2) Træterrasser udlagt på bjælker på funderet understøtning kan, såfremt det er aftalt, forventes at opfylde "Normal toleranceklasse".

3) Planheden kan over tid ændre sig, alt efter belastning og/eller på grund af sætninger i terrænet.

4) Planheden følger underbygningens overside plus de enkelte brædders egen tykkelsestolerance.

5) Ved planker/brædder måles altid fra samme side for alle brædder, ud for fastgørelsespunkterne. Tolerancen er eksklusiv bræddernes egen breddetolerance.