Guides

Litteraturliste

2. udgave af 2. november 2015


Adsorptionstørring
Adsorptionstørring er en meget anvendt metode, der bl.a. praktiseres af følgende landsdækkende firmaer:
• ISS Damage Control. Se www.iss.dk, søg på “affugtning”
• Munters Fugtteknik A/S. Se www.munters.dk  


BYG-ERFA
Diverse erfaringsblade kan mod betaling downloades på www.byg-erfa.dk


Dansk Beton Letbetonelementgruppen (BIH)

 • Præsentation
 • Bæreevne og stabilitet
 • Lydisolering
 • Bygningsstabilitet
 • Samlingsdetaljer 
 • Forankring i helvægge
 • Institutionsbyggeri
 • Uarmerede vægelementer
 • Brandmodstandsevne
 • El-indstøbninger i elementer


Informationsmaterialet kan frit rekvireres i Dansk Byggeri, BIH, eller downloades fra www.bih.dk  


Dansk Standard

 • EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner
 • DS/EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur
 • DS 1003. Vinduer. Modulmål 
 • DS 2111.6 Teknisk tegning, bygningstegning, målsætning, metoder
 • DS/ISO 4463, Måling i byggeriet. Afsætning og kontrolmåling. Fejlgrænser

 

Standarderne kan mod betaling downloades på www.ds.dk


Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK)
MBK - Malerfagligt Behandlings Katalog, Teknologisk Institut
MBK findes i en online-version på http://www.teknologisk.dk/5534?cms.query=mbk


Teknologisk Institut, Beton. September 2006.
Vejledning i udtørring af beton


Se tidligere version af siden