Guides

Måltolerancer for det enkelte element

2. udgave af 5. november 2012


Branchetolerance er opstillet ud fra hidtidig praksis og produktstandarden DS/EN 1520 Præfabrikerede elementer af letklinkerbeton.

Som det fremgår af skemaerne på de følgende sider, er alt ved det gamle på nær nogle få ændringer og tilføjelser. I kolonnerne yderst til højre findes de gældende branchetolerancer og de metoder, der skal bruges for at afgøre, om de er overholdt.


Om brugen af tolerancerne

Enkeltmål: Tolerancer er angivet for enkeltmål.

Bearbejdning: Overholdelse af montagetolerancerne kan i sjældne tilfælde medføre bearbejdning (tildannelse, pudsning) af elementerne på pladsen.

Særaftaler: Den rådgivende ingeniør eller arkitekt må i den enkelte byggesag vurdere, om de angivne tolerancer er forenelige med de valgte løsninger i forhold til andre bygningsdele. Hvis der er særlige behov i det enkelte projekt, kan der aftales andre tolerancer.

De følgende måltolerancer for hhv. vægge og dæk beskriver udfaldskravene til leverandøren – og dermed indfaldskravene til montøren.


Se tidligere udgave af siden