Guides

Anvendte kontrolmetoder

2. udgave af 5. november 2012


For elementer af letbeton benyttes følgende kontrolmetoder:

 

Nr.
Metode
A Vandrette afsætningsmål
A1 Vandrette mål i forhold til hovedafsætningslinier
A2 Måltolerancer for monterede elementer
B Vandrethed
B1 Vandrethed
Lodrette afsætningsmål
C1 Lodrette mål i forhold til hovedafsætningsmål
C2 Tolerancer for monterede elementer i højden
D Elementer
D1 Måltolerancer for enkelte elementer
D2 Vinkelrethed på enkelte elementer
D4 Afrunding og afskalling
D5 Elementaffasning
E Lodtolerancer
E1 Tolerancer for montage af elementer i lod
E3 Lodrethed
F Planhed og planhedsafvigelser
F1 Måling med retskinne
F2 Planhed generelt
F3 Lokal planhedsafvigelse
F4 Planhedsafvigelse ved samlinger (væg)
F5 Planhedsafvigelse ved samlinger (dæk)
F6 Højde- og dybdemåling med måleur
I Visuel bedømmelse
I1 Visuel bedømmelse
J Afsmitning
J1 Afsmitning ved aftørring
K Fugtindhold
K1 FugtindholdSe tidligere version af siden