Guides

Litteraturliste

2. udgave af 2. november 2015.


bips – Byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde

bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol. 2007.

Kan downloades på www.bips.dk  


Dansk Standard
• EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner
• DS/EN 1995-1-1 Trækonstruktioner
• DS/EN 1996-1-1 Murværkskonstruktioner
• DS/EN 1520, præfabrikerede armerede elementer er letbeton med åben struktur
• DS/EN 942 Træ til snedkerbrug – Generel klassifikation af trækvaliteter
• EN-standard EN 1310, maj 2007 

Kan mod betaling downloades på www.ds.dk  


Forlaget Tegl / MURO Murerfagets Oplysningsråd
Tegl 18, Overfladebehandling af nyt murværk, Forlaget Tegl, juni 2003.


Gipsplader
Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009.
Fibergipsplader, Montage og overfladebehandling, 1. udg. 2009.
Vådrum med gipspladevægge, 2. udg. maj 2007


Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK)
Kataloget udgives af MBK sekretariatet, Teknologisk Institut, Gregersensvej 2630 Tåstrup mbk@teknologisk.dk

MBK kan mod betaling ses i en online-version på www.teknologisk.dk/mbk


MBK Paradigma – Træværk, august 2006


Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)
SBi Anvisning 252, Vådrum, september 2015 


Se tidligere version af siden