Guides

Træ

1. udgave af 6. februar 2012 


Forudsætninger for malearbejde på underlag af træ mv.
Malearbejdet er afhængigt af det underlag, som blandt andet tømrerfaget m.fl. leverer malearbejde. For at kunne opnå de forventede udfaldskrav for malerfaget er det nødvendigt, at udfaldskravene til snedker- og tømrerarbejder er i overensstemmelse med indfaldskravene til malearbejdet.

Træ til konstruktioner:

 • Alt træ til konstruktioner forudsættes at have 18 % ±2 % træfugt
 • Limtræ forudsættes at have 12 % ±3 % træfugt
 • Alt træ til udvendig beklædning forudsættes at have 18 % ±2 % træfugt
 • Krydsfiner udvendig forudsættes at have et max fugtindhold på 12 % ±3 %.
 • Alt træ til udvendige døre, vinduer og snedkerarbejder forudsættes at have 12 % ± 3 % træfugt samt leveret i overensstemmelsen med Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser.

Indvendigt træ:

 • Alt træ til indvendige beklædning, snedker- og gulvarbejder forudsættes at have 8 % ±2 % træfugt
 • Alt træ til indvendige døre, vinduer og snedkerarbejde forudsættes at have 8 % ±2 % træfugt samt leveret i overensstemmelse med Tekniske Bestemmelser for Dansk Dør Kontrol
 • Træ til underlag for gulve, ekskl. bjælkelag, forudsættes at have 10 % ±2 % træfugt
 • Bjælkelag forudsættes at have 18 % ±2 % træfugt ved indbygning
 • Gulvbelægninger forudsættes at have 8 % ±2 % træfugt
 • Alt indvendigt arbejde forudsættes udført i lukkede, opvarmede og udtørrede bygninger.


Konstruktionstræ og udvendige beklædninger - visuelle trækvaliteter:
Udvendige beklædningsbrædder svarer i almindelig handelskvalitet til ”seksta eller bedre sortering” (tidligere sorteringsklasse 6 eller bedre).

Indvendige beklædninger og snedkertræ - visuelle trækvaliteter:
Der er ikke overensstemmelse mellem den handelsvare, der findes i dag, og MBK’s definition på snedkertræ. I MBK Paradigma – Træværk, fra august 2006 skal kvaliteten være minimum J10.

MBK henviser til en DS/EN 942 Træ til snedkerbrug – Generel klassifikation af trækvaliteter samt EN-standard EN 1310. DS/EN 942 er fra m,aj 2007 Træ til snedkerarbejde - Generel klassifikation af trækvaliteter. EN 942 pr. maj 2007 indeholder flere sorteringsklasser, end den tidligere udgave fx. J10, men også J20 og J30 m.fl.

Snedkertræ indkøbes og leveres i dag i kvalitet svarende til ”u/s, usorteret”, der kan defineres som en kvalitet, der ligger mellem J10 til J30 (tidligere sorteringsklasse 1 til 4). Til finere snedkerarbejde kræves en yderligere sortering af en ”u/s” leverance, så der opnås kvaliteter mellem den ny klasse J20 (tidligere sorteringsklasse 1 og 2) og J10.

Til fodlister, indfatninger og tilsvarende snedkerarbejder anvendes kvaliteter svarende til tidligere sorteringsklasse 3 og 4.

Krav om, at alt træ skal være iht. J10, kan medføre leveranceproblemer og en væsentlig fordyrelse af snedkerarbejdet.


Knaster
Knaster er en naturlig del i massivt træ og varierer i omfang alt efter trækvaliteten. Ønskes træværk malebehandlet, kan knaster give følger i form af misfarvende gennemslag, udsvedning af harpiks og/eller blærer i malingen.

Knaster kan fjernes ved udboring og efterfølgende propning eller ved bortskæring af det pågældende træstykke og efterfølgende sammenskæring (fingerskarring).

Er træværket ikke knastfrit, kan følgerne modvirkes over en kortere eller længere periode ved isolering af knasterne. Holdbarheden af behandlingen afhænger af den temperatur og luftfugtighed, der er i det rum, træet monteres i. For udvendigt træværk vil en isolering mod gennemslag kun holde en kortere periode.

Tidligere anvendte man schellak til isolering af knaster. I dag findes der grundmalinger med tilsvarende eller bedre isolerende egenskaber. Virkningen er bedst over små knaster, men mindre god over større knaster samt over harpikslommer. Efter påføring af det isolerende produkt er det vigtigt, at filmen ikke gennembrydes ved efterfølgende slibning.

Det anbefales at rådføre sig med leverandøren af produkter til isolering inden valg af produkt.


Mulige konfliktområder ved underlag af organiske materialer:

 • Hvor der ikke er overensstemmelse mellem definitioner på trækvaliteter (almindelige handelsvarer) som udfaldskrav og malerfagets indfaldskrav til de aktuelle behandlinger
 • Hvor der på grund af udtørringssvind over tid (i byggeperioden) af fugt i de bagvedliggende konstruktioner ikke er overensstemmelse mellem udfalds- og indfaldskrav til fx planhed
 • Hvor der udføres malerbehandling af fx vægge og lofter med vandbaserede produkter efter at trægulve er lagt, er der risiko for at trægulvet kan rejse sig.