Guides

Murværk og pudsede overflader

1. udgave af 6. februar 2012

Forudsætninger for malearbejde på murværk
Malearbejdet er afhængigt af det underlag, som murerfaget leverer til malerfaget. For at kunne opnå de forventede udfaldskrav til fx pudsede overflader, er det nødvendigt, at udfaldskravene til murerarbejdet er i overensstemmelse med indfaldskravene til malearbejdet.


Mulige konfliktområder ved nyt blankt murværk og pudsede overflader:

  • Ved plane flader med manglende ensartet struktur
  • Ved for høje fugtniveauer i den bagvedliggende konstruktion
  • Hvor udfaldskravet til den blanke mur eller pudsede overflader ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling, fx ved lysningsåbninger og frie kanter
  • Ved overgangen mellem forskellige underlag fx murværk/gips.

Malearbejde på udvendig murværk bør altid overvejes nøje, idet ikke alt murværk eller pudsede overflader er egnet til at få påført en malet overflade. Det er fx vigtigt at undersøge, om murværket fugtteknisk er egnet, fx hvordan den indvendige overflades tæthed (z-værdi) er i forhold til den nye udvendige malebehandling.

Følgende overvejelse bør indgå i vurderingen af, hvorvidt man kan male på det foreliggende underlag.


Udvendigt:
1) Ligger huset i aggressivt miljø, fx kystnært?
2) Er murstenene eller den pudsede overflade egnet til maling?
3) Ved eksisterende/gamle overflader skal/bør der udføres en afrensning
4) Skal der ske en omfugning og udskiftning af mursten?
5) Er underlaget tørt?

Vær opmærksom på, at der ved en afrensning og en senere pudsning af gammelt murværk påføres megen fugtighed til murværket, og at det derfor skal tørre i op til et år, før man kan male på overfladen.


Indvendigt:
1) Hvilken funktionsklasse skal overfladen have?
2) Er murstenene eller den pudsede overflade egnet til maling?
3) Ved eksisterende/gamle overflader skal det overvejes, om der skal der udføres en afrensning
4) Er underlaget tørt?