Guides

Beton - in situ og elementer

1. udgave af 6. februar 2012

Forudsætninger for malerarbejde på betonoverflader
For de generelle forudsætninger henvises der til Forudsætninger.

For malearbejde på betonoverflader forudsættes, at in situ-beton og betonelementer udføres med en overflade i overensstemmelse med den karakter, der er anført i beskrivelsen i henhold til bips A24 Betonoverflader - Specifikation, krav og kontrol, og at den beskrevne malebehandling er i overensstemmelse hermed, således at ind- og udfaldskrav stemmer overens.

Yderligere forudsættes det:

 • At der i projektet er anført, hvilke udbedringsmetoder der skal anvendes ved evt. skader, skår, spring mellem flader og elementer mv., hvilke kriterier der ligger til grund for udbedringen samt hvem, der skal udføre arbejdet. Ved denne vurdering skal der ligeledes tages hensyn til produktvalg til udbedringen, og om det evt. er et produkt/en udbedringsmetode, der naturligt hører til det pågældende fag.
 • At der afsættes tilstrækkelig tid i byggeprocessen til, at betonoverfladerne kan udtørre til det niveau, der kræves til de foreskrevne behandlinger.


Mulige konfliktområder
Ved in situ-støbte konstruktioner:

 • Spring imellem støbeflader, idet behandling af spring inden for den tilladelige tolerance på 5 mm ikke er dækket ind af den sædvanlige malebehandling
 • Samling/overgang mellem væg/væg i hjørner og væg/loft, hvis der stilles krav til skarpe og glatte overgange
 • Ved for høje fugtniveauer i den bagvedliggende in situ-konstruktion
 • Hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling
 • Ved overgangen mellem forskellige underlag fx beton/gips.


Ved betonelementer:

 • Ved spring inden for den tilladelige tolerance på 5 mm mellem væg- og dækelementer, idet behandling af disse spring ikke er dækket ind af den sædvanlige malebehandling
 • Ved spring mellem væg og dækelementer > 5 mm, forårsaget af elementernes evt. krumning og vindskævhed, der ligger inden for tolerancerne
 • Ved forskydninger mellem dækelementer på grund af pilhøjde
 • Ved for høje fugtniveauer i det bagvedliggende betonelement, hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling
 • Ved kantovergange og elementsamlinger fx væg/væg, væg/loft, dæk/dækelement, hvor samlinger og overgange ikke er blevet specificeret i projektet
 • Hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling, fx ved lysningsåbninger og frie elementkanter.