Guides

Øvrige forhold for vægge

1. udgave af 6. februar 2012

Skader og skår, der er opstået under aflæsning og montage, skal være udbedret, så overfladen svarer til den aktuelle specifikation inden malebehandlingen.

Betonudbedringer skal udføres med cementbundne materialer, så det sikres, at udbedringer har samme overflade som betonen.

Opretning.
Da malerfaget normalt ikke anvender spartelprodukter, der har samme hårdhed som beton, bør udbedringer og opretninger af hjørner, vindues- og dørfalse udbedres af leverandøren eller montøren med materialer, der svarer til betonen.

Fuger mellem loft og væg.
Er der beskrevet udfyldning af fuger mellem loft og væg, forudsættes det, at denne udfyldning er udført med egnet materiale.

Farver og farveforskelle kan forekomme i det enkelte element og elementerne imellem. Mørtler og spartelmasser kan have afvigende farve i forhold til elementerne.