Guides

Beklædninger

1. udgave af 15. februar 2015

Forudsætninger
De opstillede tolerancer for forventet udfaldskrav er ekskl. beklædningens egne tolerancer for ruhed, krumning og vinkelskævhed.


Mulige konfliktområder
Der kan være konflikt mellem tolerancerne for råhuset og de efterfølgende aktiviteter. Det kan fx dreje sig om montage af vinduer lodret/vandret over og ved siden af hinanden samt ved større gennemgående facadepartier mv.

Hvor det er nødvendigt med skærpede tolerancer for efterfølgende arbejder, er det nødvendigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng, fx ved at anvende skærpet toleranceklasse (ST).

Der kan være konflikt mellem kvaliteten af udvendige beklædningsbrædder i almindelig handelskvalitet og malerfagets indfaldskrav.


Anbefalinger

  • Det anbefales, at målsætte udsparinger til vinduer og døre med +10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå evt. toleranceafvigelser ved elementproduktionen og montagen
  • Udsparinger til vinduer kan, hvor vinduer skal flugte vandret og/eller lodret, som alternativ til skærpet montagenøjagtighed, udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende udføres pålimning af udligningsplader, der indmåles og monteres efter elementmontagen.


Afsætning og kontrol af mål

Alle mål skal afsættes og kontrolleres ud fra en fortløbende målkæde i et (x, y, z) koordinatsystem.


Ydelsesfordeling 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af udvendig overflade 

• Valg af udfaldskrav til udvendig beklædning 

• Ved pladebeklædninger, beskrive krav til udførelsen af kantsamlinger

• Koordinere mål på skelet og beklædning med åbninger i bagvæg
Tømrer • Udføre færdig udvendig overflade på facaden, evt. koordineret med vinduer 
og døre mv. 

Malerentreprenør • Udføre udvendig malerarbejdet i henhold til beskrivelsen for malerarbejdet 


 


Udfaldskrav: Udvendig beklædning på skeletunderlag
 Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet 
klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetode 
og -middel
På ru træskeletunderlag
Lodrette beklædninger:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning

±10 mm/2 m

±3 mm/2 m


-
-


-
-


F1
G1


Retskinne
Retskinne
Vandret klinkbeklædning:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning

±10 mm/2 m

±3 mm/2 m


-
-


-
-


F1
G1


Retskinne
Retskinne
På ret træskeletunderlag
Lodret træbeklædning:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning


-
-


±5 mm/2 m


±3 mm/2 m


-
-


F1
G1


Retskinne
Retskinne
Vandret klinkbeklædning:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning


-
-


±5 mm/2 m


±3 mm/2 m


-
-


F1
G1


Retskinne
Retskinne
Træplade:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning, max 6 m


-
-


±5 mm/2 m


±3 mm


-
-


F1
G1


Retskinne
Retskinne
Cementfiberbølgeplader 
+ profil-metalbeklædning:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning, max 6 m-
-±5 mm/2 m


±3 mm-
-

F1
G1

Retskinne
Retskinne
Plane facadeplader + skærmtegl:

Planhed på udvendig side af beklædning

Planhed på underlag og med
oprettede plane stødsamlinger
i underlaget

Planhed på udvendig side af beklædning med synligt stød

Kant af beklædning, max 6 m


-
-

-

-


±5 mm/2 m
-

-

±3 mm

-
±3 mm/2 m

±3 mm/2 m

±3 mm


F1
G1

G1

G1


Retskinne

Retskinne

Retskinne

Retskinne
Metalplade og falset beklædning:

Planhed på udvendig side af beklædning

Planhed på underlag og med oprettede plane stødsamlinger i underlaget

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning, max 6 m


-
-

-
-


±5 mm/2 m
±3 mm/2 m

±3 mm/2 m
±2 mm

±5 mm/2 m
±3 mm/2 m

±3 mm/2 m
±2 mm


F1
F1

F1
G1


Retskinne
Retskinne

Retskinne
Retskinne
På stålskeletunderlag
Plane facadeplader + skærmtegl:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning, max 6 m


-
-


±3 mm/2 m
±3 mm

±2 mm/2 m
±3 mm


F1
G1


Retskinne
Retskinne
Metalplade og falset beklædning:

Planhed på udvendig side af beklædning

Kant af beklædning, max 6 m


-
-


±3 mm/2 m
±2 mm

±2 mm/2 m
±2 mm


F1
G1


Retskinne
RetskinneBemærkninger:

  • Tømreren skal sikre materialer og konstruktion mod fugtpåvirkning ved oplagring på byggepladsen samt under og efter indbygning.
  • Ved metalpladebeklædninger er det særlig vigtigt, at der i projektet er sikret overensstemmelse mellem underlaget og kravene til den valgte profilbeklædning. Er der krav om skærpede tolerancer ud over de anførte i klasse ST, skal der træffes særlig aftale.