Guides

F1 Måling med retskinne

Målemetode nr. 5 jf. bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol.

Metoden benyttes ved plane sammenhængende flader, fx vægge, dæk og lofter.

Ved plane flader, fx vægge, dæk og lofter anvendes retskinner på hhv. 2 m og 1 m med 20 mm afstandsholder og målekile af aluminium.
Ved præcisionsmåling anvendes retskinne og målekile af aluminium.
Ved overflader af betonanvendes retskinne på 1 m med 20 mm afstandsholder og målekile.
Retskinnen bør være af aluminium og have en bredde og højde på 1,5 x 10 cm samt en længde på 105 cm. Retskinnen skal være forsynet med 2 ben, der har en indbyrdes afstand på 100 cm. Benene skal have en højde på 20 mm.


Elementer af
letklinkerbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

F1

F1.1

F1

F1.1

F1

F1.1

F1

F1.1

F1

F1.1Sådan bruges en retskinne 
Retskinnen anbringes med benene skønsmæssigt vinkelret på den aktuelle flade. Med målestokken måles afstanden fra retskinnens underkant til fladen. Måler man over 20 mm, er afvigelsen fra retskinnen negativ (minus), og størrelsen af afvigelsen svarer til den målte afstand minus 20 mm. Måler man mindre end 20 mm, er afvigelsen positiv (plus) og svarer til 20 mm minus den målte afstand.

Eksempler på brug af retskinne
Nedenfor vises en række eksempler på, hvordan man bruger en retskinne, når man kontrollerer planhed og planhedsafvigelser.


Emne


Eksempler
Planhed generelt F2.1
Lokale planhedsafvigelser F3.1-2
Planhedsafvigelser ved samlinger (væg) F4.1-2
Planhedsafvigelser ved samlinger (dæk) F5.1