Guides

Udvendig puds

2. udgave af 15. december 2011

Et udvendigt pudslag har en række forskellige funktioner, som fx at:

  • Beskytte en bygning mod klimatiske og mekaniske påvirkninger samt mod brand
  • Skaffe en æstetisk tiltalende overflade
  • Skaffe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet.

Puds opdeles normalt i tre arbejdsoperationer:

  • Udkast; grundingslag
  • Grovpuds
  • Slutpuds; finpuds.

Vedrørende det visuelle udtryk og udfaldskrav henvises der til :

  • Tegl 18. Overfladebehandling af murværk, juni 2003 samt
  • BIB anvisning: Letklinkerblokke, Overfladebehandling, november 2008


Forbehandling
Grundingslaget har som funktion at sikre vedhæftningen mellem underlag og puds samt at regulere sugningen for et eventuelt uensartet underlag. En håndregel ved opbygning af puds er, at det første underlag udføres med et stærkt materiale og slutpudsen af et lidt svagere materiale. I slutpudsen eller finpudsen er kornstørrelsen mindre end i grovpudsen og udjævner dermed den mere åbne struktur i grovpudsen. Overfladen vil herefter fremtræde med en ensartet, homogen overflade.


Forudsætninger
For at maksimere vedhæftningen af overfladebehandlingen skal underlagets sugeevne bedømmes, herunder om vandindholdet i murværket er for højt, eller om der bør forvandes. I varme og tørre perioder med blæst skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring med afskærmning. For at forebygge eventuelle svindrevner anbefales det at holde overfladen fugtig med vandforstøvning typisk de første 1 til 2 uger efter den færdige behandling.


Ydelsesfordeling 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Krav til varme og udførelsestemperatur (vinterperioden)

• Valg af overflade og udfaldskrav

• Valg af malebehandling og udfaldskrav 

Murerentreprenør • Udføre murerarbejdet i henhold til beskrivelsen herfor Udfaldskrav til puds 
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse Normal klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetode 
og -middel
Planhed og lunker på grovpudsede vægge - ±5 mm/2 m - F1 Retskinne
Lodsteder på grovpudsede vægge med en rumhøjde af 2,40 og 2,60 m murværk - ±5 mm/2 m ±3 mm/2 m E3 Lodstok
Planhed og lunker på grovpudsede vægge i vindues- og dørfalse - ±2 mm/2 m - F1 Retskinne eller 
mindre efter vinduets højde
Visuel bedømmelse - - - I5 Visuel bedømmelseBemærkninger

Den samlede overflade bedømmes visuelt i overensstemmelse med Tegl 18. Overfladebehandling af murværk, juni 2003. Udfaldskrav til vægge med fliser eller pudsede overflader skal bedømmes visuelt stående i en afstand af ca. 1,6 m fra væggen.


Se tidligere version af siden