Guides

Indstøbninger i fundamenter

2. udgave af 2. november 2015

  • Der er ikke i danske standarder taget stilling til tolerancer for indstøbningsdele, såsom bolte, beslag etc.
  • Der skal ifm. projekteringen tages stilling til nøjagtigheden for at sikre, at tolerancerne er nøjagtige nok. Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet i forslaget.


Udfaldskrav til indstøbninger i fundamenter

  Tolerancekrav Lempet tole­ranceklasse Normal tole­ranceklasse Skærpet tole­ranceklasse Kontrolmetode og -middel
Placering i forhold til centerlinier Branche +25/-10 mm ±10 mm +5/-10 mm

C1

NivellementBemærkninger
Ved afsætning af indstøbte dele med tolerance på ±5 mm eller med større nøjagtighed kan det anbefales, at der projekteres med udsparinger i fundament og efterfølgende placering ved indstøbning. Ved efterfølgende indstøbning af ankerbolte mv. i udsparinger foretages der en kontrolindmåling.


Se tidligere version af siden