Guides

Udfaldskrav til fundamenter

2. udgave af 2. november 2015

Forudsætninger
Hvis fundamenter udføres i lempet toleranceklasse (LT), er der risiko for ekstraarbejder i efterfølgende aktiviteter som fx:

  • Opretning/afhugning for første skifte ved murværk
  • Forøget opklodsning/afhugning ved de fleste typer facadeelementer
  • Dyre og vanskelige elastiske fugeløsninger
  • Ved den angivne tolerance for centerlinje i lempet toleranceklasse vil der være risiko for, at efterfølgende aktiviteter ikke kan optage denne tolerance.


Fundamenter udført in situ-støbt, med udstøbningsblokke, letklinkerblokke eller præfabrikerede fundamenter, anbefales derfor udført i mindst normal toleranceklasse (NT).

Hvis der er særlige udfaldskrav til yderside af fundamenter i facadelinjer, fx ved fundamenter for en glas- eller alufacade, skal projektet stille krav herom.


Afsætning og kontrol af mål
Alle mål skal afsættes og kontrolleres ud fra en fortløbende målkæde i et (x, y, z) koordinatsystem. Kravet om en fortløbende afsætning efter målkæde forudsætter, at afsætningsgrundlaget fra bygherrens landinspektør er defineret med overholdelse af de nødvendige tolerancer.


  Tolerancekrav Lempet tole­ranceklasse Normal tole­ranceklasse Skærpet tole­ranceklasse Kontrolmetode og -middel
Fundamenter: Udstøbnings- og letklinkerblokke
Koter Branche           +25/-10 mm ±10 mm +5/-10 mm

C1

Nivellement
Placering af blokke i forhold til centerlinje Branche ±30 mm ±5/-10 mm

-

A1 
B2

Målebånd
Totalstation
Afvigelse fra lodlinje Branche

-

+/-15 mm

-

E3

Lodstok
teodolit
Krumning af højde og længde Branche

-

Max. 1/500

-

G3

Snor
Totalstation
Afvigelse fra den plane form Branche

-

Max. 5 mm pr. 2 m

-

F1

Retskinne
Spring mellem to blokke Branche

-

Max. 4 mm

-

F1

RetskinneBemærkninger

  • Tolerancer ved støbning i jordrender forudsætter, at de efterfølgende aktiviteter ikke kræver større tolerancenøjagtighed.
  • Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet.
  • Tolerancer til fundamenter udført af blokke er fastlagt i Udstøbningsblokke, anvisning fra april 2004 samt i Håndtering og opmuring af blokke, anvisning fra november 2005, begge fra Dansk Beton, Blokgruppen BIB.


Se tidligere version af siden