Guides

Om udstøbnings- og letklinkerblokke

1. udgave af 2. november 2015

Tolerancer på letklinkerblokke:
Letklinkerblokke skal deklareres til en toleranceklasse, som er angivet i standarden, mindst som D1:

 

Toleranceklasse
D1

Kontrolmetode og -
middel
Længde

+ 3/- 5 mm

D1

Målestok
Bredde

+ 3/- 5 mm

D1

Målestok
Højde

+ 3/- 5 mm

D1

Målestok
Vinkelrethed

-

D1

Vinkel

 


Måltolerancerne beskriver udfaldskravene til leverandøren - og dermed indfaldskravene til mureren.

  • Letklinkerblokke har et deklareret mål på l x h: 490 x 190 mm og varierende bredde på: 100, 120, 150, 190, 230, 290, 330, 350 og 390 mm og letklinkerblokke med midterisolering har et deklareret mål på l x h: 497 x 190 mm og varierende bredde på 330, 350 og 390 mm.


Blokke af letklinker måles iht. EN 771-3 i Toleranceklasserne T1 og T2.
Metode: Blokke måles med målestok for hhv. længde, bredde og tykkelse.


Tolerancer på udstøbningsblokke:
Udstøbningsblokke skal deklareres i ht. DS/EN 15435.

 

EN 15435

Kontrolmetode og -
middel
Længde

+/- 5 mm

D1

Målestok
Bredde     +/- 5 mm

D1

Målestok
Højde

+ 3/- 5 mm

D1

Målestok
Vinkelrethed

-

D2

Vinkel


Udstøbningsblokke har et basismål på l x h: 498 x 198 mm og varierende bredde på 150, 190, 230, 290, 330 og 390 mm.

  • Indvendige sider på vangerne ved udstøbningsblokke er lidt koniske, og vangerne er bredest forneden.
  • Måltolerancerne beskriver udfaldskravene til leverandøren - og dermed indfaldskravene til entreprenøren.

Udstøbningsblokke måles iht. EN 771-3 i Toleranceklasserne T1 og T2.
Metode: Blokke måles med målestok for hhv. længde, bredde og tykkelse.