Guides

Vægge, herunder kældervægge

3. udgave af 2. november 2015

Forudsætninger
Det forudsættes, at kældervæg/fundament er projekteret under hensyntagen til kælderydervæggens samlede tolerance, således at der er overensstemmelse mellem bagvæggens udsparinger og evt. gennemgående åbninger, flugter lodret/vandret samt de opstillede udfaldskrav til beklædning, vinduer og facadepartier.

Kælderydervægge kan indgå i en samlet konstruktion som en del af kældervægge i letklinkerblokke eller beton støbt i udstøbningsblokke.


Mulige konfliktområder
Der kan være konflikt mellem tolerancerne for råhuset og de efterfølgende aktiviteter. Det kan fx dreje sig om:

  • Kote højde på den færdige væg og de forventede indfaldskrav for efterfølgende aktiviteter.
  • Udsparinger til vinduer og døre samt andre gennemføringer.
  • Indplacering af andre bærende elementer.


Anbefalinger

  • Overordnet analyse: Det er nødvendigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Hvor det er nødvendigt af hensyn til de efterfølgende arbejder, foreskrives skærpede krav til tolerancer. 
  • Udsparinger til vinduer og døre: Det anbefales at målsætte udsparinger til vinduer og ud- og indvendige døre med +10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå evt. toleranceafvigelser i udførelsesprocessen. 
  • Tolerancer for vinkelrethed, vindskævhed og krumning: Krav skal være specificeret af bygherren/rådgiver i udbudsmaterialet eller i aftalegrundlaget.Udfaldskrav til kælderydervægge og vægge udført med udstøbningsblokke

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Placering ved bund, indvendig side Branche          - +5/- 10 mm            - A1 Målebånd
Kote Branche          - +/- 10 mm           - C3 Nivellement
Lod pr. m Branche           - +/- 4 mm           - E1 Lodstok
max. afvigelse fra centerlinje Branche          - +/- 15 mm            - E1 Lodstok og teodolit
Krumning i forhold til længde/højde Branche           - 1/500            - G3 Snor eller retskinne
Planhed Branche          - +/- 5 mm / 2m1)            - F1 Retskinne
Spring mellem to naboblokke Branche          - 4 mm1)            - F4 Retskinne
Indstøbningsdele ift. afsætningsline i plan          
El-installationer Branche          - +/- 15 mm            - C3 Nivellement
Andre Indstøbningsdele Branche  +/- 20 mm +/- 10 mm +/- 5 mm C3 Nivellement


Note 1: Udfaldskravet er gældende for retsiden (opmuringssiden). 
 

Bemærkninger

  • Placering af indstøbningsdele i skærpet toleranceklasse (ST) kræver, at der først etableres en udsparing for senere indstøbning af genstanden.
  • Spring mellem naboblokke eller naboflader kan være i konflikt med indfaldskrav til normal indvendig overfladebehandling.


Udfaldskrav til ydervægge, kælderydervægge samt skillevægge opmuret med letklinkerblokke

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Kote            -          - +5/- 10 mm          - C3 Nivellement
Afvigelse ved placering (over/under etageadskillelsen) fra den i projektets fastsatte afstand. Branche   Maks. 15 mm   E1 Lodstok og teodolit
Lod ved væghøjde op til 3,4 m DS/EN 1996         - +/- 10 mm          - E1 Lodstok
Krumning ved væghøjde op til 3,4 m DS/EN 1996         - +/- 10 mm         - G3 Snor eller retskinne
Skiftegangsflugt Branche        - +/- 3 mm/2m          - F1
B2
Opspændt snor/ retsnikke
Planhed ved længde på 3,4 m Branche        - +/- 10 mm         - F1 Retskinne
Planhed Branche        - +/- 5 mm/1m        - F1 Retskinne
Liggefuger 10 mm DS/EN 1996 +/- 5 mm +/- 4 mm +/- 3 mm C5 Målestok
Studsfuger 10 mm DS/EN 1996 + 10/-5 mm + 6/-3 mm +/- 5 mm C5 Målestok
Branche         - +/- 4 mm         - C5 Målestok
Studsfuger 3 mm DS/EN 1996 +/- 3 mm +/- 2 mm +/- 1 mm C5 Målestok

Note: Udfaldskravet er gældende for retsiden (opmuringssiden)


Bemærkninger

  • Placering af indstøbningsdele i skærpet toleranceklasse (ST) kræver, at der først etableres en udsparing for senere indstøbning af genstanden.
  • Spring mellem naboflader kan være i konflikt med indfaldskrav til normal indvendig overfladebehandling


Se tidligere version af siden