Guides

Litteraturliste

1. udgave af 2. november 2015


Adsorptionstørring
Adsorptionstørring er en meget anvendt metode, der bl.a. praktiseres af følgende landsdækkende firmaer:

Dansk Standard
EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner

  • DS/EN 13369 Almindelige regler for betonprodukter
  • DS/EN 13670 Udførelse af betonkonstruktioner
  • DS/EN 2427 Nationalt anneks til DS/EN 13670
  • DS/EN 1996-1-1: Murværkskonstruktioner
  • DS/EN 1996-1-2: Murværkskonstruktioner, Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk, med DS/EN 1996-2 DK NA
  • EN 771-3: Standard for letklinkerblokke
  • EN 15435: 2008 CEN standard for udstøbningsblokke
  • DS 1003: Vinduer. Modulmål DS 21116: Teknisk tegning, bygningstegning, målsætning, metoder
  • DS/ISO 4463, Måling i byggeriet. Afsætning og kontrolmåling. Fejlgrænser

Standarderne kan mod betaling downloades på www.ds.dk

Betonelement-Foreningen
El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton
Kan downloades på www.bef.dk

Dansk Beton, Blokgruppen, BIB
Udstøbningsblokke, Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer, april 2015
Letklinker- og udstøbningsblokke - Håndtering og opmuring, 2. udgave, marts 2015,
Letklinkerblokke, Overfladebehandling, november 2008
BIB anvisning: Udstøbningsblokke.
Begge publikationer kan downloades på www.blokgruppen.dk

Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK)
MBK - Malerfagligt Behandlings Katalog, Teknologisk Institut
MBK kan mod betaling ses i en online-version på: www.teknologisk.dk/mbk

Teknologisk Institut, Beton. September 2006. Vejledning i udtørring af beton