Guides

Elementer af porebeton

 1. udgave af 6. februar 2012

Forudsætninger for malearbejde på porebetonoverflader

Vedrørende de generelle forudsætninger henvises der til Forudsætninger.

2. udgave af 6. februar 2012
For malearbejde på porebetonoverflader forudsættes, at overfladen inkl. elementfinish er i overensstemmelse med udfaldskravet anført i beskrivelsen, og at den beskrevne malebehandling er i overensstemmelse hermed, således at ind- og udfaldskrav stemmer overens.

Yderligere forudsættes det:

  • At der i projektet er anført, hvilke finish- og udbedringsmetoder, der skal anvendes ved evt. skader, skår, spring mellem flader og elementer mv., hvilke kriterier der ligger til grund for udbedringen, samt hvem der skal udfører den
  • At der afsættes tilstrækkelig tid i byggeprocessen til, at porebetonen kan udtørre til det niveau, der kræves for de foreskrevne behandlinger.


Mulige konfliktområder:

  • Ved spring mellem vægelementer fremkommet under montagen, idet disse spring ikke er dækket ind af malebehandlingen
  • Ved for høje fugtniveauer i det bagvedliggende porebetonelement
  • Hvor udfaldskravet for porebetonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling
  • Hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling, fx ved lysningsåbninger og frie elementkanter
  • Ved overgangen mellem forskellige underlag fx porebeton/gips.