Guides

Elementer af letbeton

2. udgave af 6. februar 2012


Forudsætninger
For de generelle forudsætninger henvises der til Forudsætninger.

For malearbejde på letbetonoverflader forudsættes, at elementer udføres med en overflade i overensstemmelse med den karakter, der er anført i beskrivelsen, og at den beskrevne malerbehandling er i overensstemmelse hermed, således at ind- og udfaldskrav stemmer overens.

Yderligere forudsættes det:

  • At der i projektet er anført, hvilke udbedringsmetoder der skal anvendes ved evt. skader, skår, spring mellem flader og elementer mv., herunder hvilke kriterier der ligger til grund for udbedringen, samt hvem der skal udfører den
  • At der afsættes tilstrækkelig tid i byggeprocessen til, at elementerne kan udtørre til det niveau, der kræves for de foreskrevne behandlinger.


Mulige konfliktområder:

  • Ved spring inden for den tilladelige tolerance på 5 mm mellem væg- og dækelementer, idet disse spring ikke er dækket ind af den sædvanlige malebehandling
  • Ved spring mellem væg og dækelementer > 5 mm, forårsaget af elementernes evt. krumning og vindskævhed, der ligger inden for tolerancerne
  • Ved forskydninger mellem dækelementer på grund af forskellig opspænding til pilhøjde
  • Ved for høje fugtniveauer i det bagvedliggende betonelement
  • Ved kantovergange og elementsamlinger fx væg/væg, væg/loft, dæk/dækelement, hvor samlinger og overgange ikke er blevet specificeret
  • Hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling fx ved lysningsåbninger og frie elementkanter
  • Ved overgangen mellem forskellige underlag fx letbeton/gips.


Se tidligere version af siden