Guides

E3 Kontrol af lodrethed

Bygningsdel
Måles med 2 meter lodstok.

FacadeBygninger < 2 etager
Måles med lodsnor (for mur og tø) eller totalstation

Bygninger ≥ 2 etager
Måles med totalstation.


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

E3

E3

E3

E3

/