Guides

J Afsmitning

J1 Undersøgelse af afsmitning ved aftørring

Målemetode nr. 6. jf. bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol. (MBK A5).

En overflade, der smitter væsentligt af, når man gnider på den, har ringe overfladefasthed og kan komplicere malebehandling. For at bedømme graden af afsmitning benyttes metode SIS 18 41 97. Elementets overflade skal være tør, før der kan foretages en prøve.

Som hjælpemiddel benyttes rent, sort og blødt bomuldsstof. Fremgangsmåde: 

  • Støv fjernes med støvkost eller støvsuger. 
  • Stoffet foldes og lægges omkring en finger, hvorefter det føres med et jævnt let tryk hen over den aktuelle flade. Føring sker en gang og i en bane på ca. 25 cm.

Afsmitningen bedømmes i 3 afsmitningsgrader:

  • ”Væsentlig” – svarende til tydelig hvid/gråfarvning af stoffet. 
  • ”Uvæsentlig” – svarende til svag gråtoning af stoffet, som ikke øges afgørende ved gentagelse af gnidningen mod den prøvede flade. 
  • ”Ingen”.

Hvis ikke andet er angivet i entreprisebeskrivelsen, er normen, at “Væsentlig afsmitning må ikke forekomme”.

Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

J1

J1

/

/

J1
(MBK A5)