Guides

E Lodtolerancer

Kontrolmetoderne under E er målemetoder til lodtolerancer.

Kontrolmetoder under E1
Tolerancer for montage af elementer i lod.
Måles med 1 m eller 2 m lodstok

Kontrolmetoder under E2
Tolerancer for montage af elementer, hhv. < 2 m og < 1 m i lod.
Måles med 2 m, 1 m eller mindre lodstok tilpasset emnet.

Kontrolmetoder under E3
Lodrethed.
Bygningsdel måles med 1 eller 2 m lodstok.
Facader: Bygninger < 2 etager: Måles med lodsnor (for mur og tø) eller totalstation.
Bygninger ≥ 2 etager: Måles med totalstation.

Kontrolmetoder under E4
Flugt i lodret linie.
Bygninger < 2 etager: Måles med lodsnor.
Bygninger ≥ 2 etager: Måles med teodolit/ totalstation.