Guides

I Visuel bedømmelse

Kontrolmetoderne under I er målemetoder til visuel bedømmelse.

Kontrolmetoder under I1
Visuel bedømmelse af overflader på elementer af letklinkerbeton og beton.

Kontrolmetoder under I2
Visuel bedømmelse.
Målemetode nr. 1 jf. bips A24 Betonoverflader.
Generelt ved kontrol af betonoverflader, såvel som ved fremstilling af leverance.

Kontrolmetoder under I3
Visuel bedømmelse af trægulve samt klinke- og flisegulve.

Kontrolmetoder under I4
Visuel bedømmelse af vægge med pladebeklædning af gips, krydsfiner eller lignende samt profilbeklædning af træ.

Kontrolmetoder under I5
Visuel bedømmelse af blankt murværk, vægge med fliser eller pudsede overflader.