Guides

D Elementer

Kontrolmetoderne under D er målemetoder til elementer.

Kontrolmetoder under D1
Måltolerancer for det enkelte støbte/producerede elementer.
Måltolerancer kontrolleres ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på elementet. Fremgangsmåden er generel for alle elementtyper.

Kontrolmetoder under D2
Vinkelrethed på enkelte producerede elementer.
Kontrol af vinkelmål foretages i overensstemmelse med tegning.

Kontrolmetoder under D3
Vinkelrethed på det enkelte producerede lette træelement.
Vinkelmål foretages med diagonalmål samt stålvinkel på kant.

Kontrolmetoder under D4
Afrunding og afskalling.
Måles med stålvinkel i henhold til projektspecifikation.

Kontrolmetoder under D5
Elementaffasning.
Måles med målestok i henhold til projektspecifikation.

Kontrolmetoder under D6
Mursten.
Måles i henhold til EN 771-1 i Toleranceklasserne T1 og T2.

Kontrolmetoder under D7
Blokke af letklinker og porebeton.
Blokke af letklinker måles iht. EN 771-3 i Toleranceklasserne T1 og T2.
Blokke af porebeton måles iht. EN 771-4 i Toleranceklasserne T1 og T2.

Kontrolmetoder under D8
Alt efter emnets form og størrelse, måles med skydelære, målestok eller båndmål.
Alle målemidler skal være klassificerede efter standarden for det enkelte målemiddel.