Guides

C Lodrette afsætningsmål

Kontrolmetoderne under C er målemetoder til lodrette afsætningsmål.

Kontrolmetoder under C1
Lodrette mål i forhold til hovedafsætningsmål.
Mål afsættes ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på opstalt.

Kontrolmetoder under C2
Tolerancer for monterede elementer i højden.
Elementer afsættes til underside, hvis andet ikke er anført.
Metode: Nivellement.

Kontrolmetoder under C3
Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter.
Bygninger ≤ 2 etager: Stålmålebånd eller nivellement.
Bygninger > 2 etager: Nivellement.

Kontrolmetoder under C4
Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter internt pr. etage.
Der kan anvendes en højdestok/målelægte.

Kontrolmetoder under C5
Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter internt pr. rum.
Der kan anvendes en målestok, (tommestok), internt for mål < 2 m.

Kontrolmetoder under C6
Centerplacering og lodtolerance for murværk og andre bygningsdele.
Kontrolleres med 2 m lodstok eller teodolit/ totalstation.