Guides

G Rethed

Kontrolmetoderne under G er målemetoder til rethed.

Kontrolmetoder under G1
Rethed.
Mål < 6 m: Retskinne + målekile, i længder svarende til kravspecifikation.
Mål < 20 m Snor + mål, udspændt. Se i øvrigt figur B1 og B2.2.
Mål > 20 m: Nivellement.

Kontrolmetoder under G2
Nedbøjning.
Længde < 6 m: Retskinne + målekile, i længder svarende til kravspecifikation.
Længde < 20 m: Snor + mål, udspændt
Længde > 20 m: Nivellement.

Kontrolmetoder under G3
Krumning.
Måles med snor eller retskinne i længde svarende til bygningsdel.

Kontrolmetoder under G4
Flugt og forskydninger på udførte flisebeklædninger og belægninger kontrolleres med en retskinne.
Ved kontrollen, skal flisernes egen tolerancer medregnes.