Guides

F Planhed og planhedsafvigelser

Kontrolmetoderne under F er målemetoder til planhed og planhedsafvigelser.

Kontrolmetoder under F1
Plane sammenhængende flader, fx vægge, dæk og lofter.

Kontrolmetoder under F2
Planhed generelt ved beton og letklinkerbetonelementer.

Kontrolmetoder under F3
Lokal planhedsafvigelse ved beton og letklinkerbetonelementer.

Kontrolmetoder under F4
Planhedsafvigelse ved samlinger (væg) ved beton og letklinkerbetonelementer.

Kontrolmetoder under F5
Planhedsafvigelse ved samlinger (dæk) ved beton og letklinkerbetonelementer.

Kontrolmetoder under F6
Højdemåling og dybdemåling på små toppe, grater og porer med måleur ved beton og letklinkerbetonelementer.

Kontrolmetoder under F7
Planhed på flader med mellemrum, fx ved spær, lægter, gulvstrøer mv.

Kontrolmetoder under F8
Planhed mv. ved gulve jf. GSO-metode.

Kontrolmetoder under F9
Niveauspring mellem fliser.

Kontrolmetoder under F10
Kontrol af porehuller.