Guides

A Vandrette afsætningsmål

Kontrolmetoderne under A er vandrette afsætningsmål.

Kontrolmetoder under A1
Vandrette mål i forhold til afsætningsmål.
Mål afsættes og kontrolleres ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på plan.
Se figur A1.1 

Kontrolmetoder under A2
Måltolerancer for monterede elementer.
Måltolerancer for elementernes placering kontrolleres ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på plan og opstalt.
Se figur A1.1

Kontrolmetoder under A3
Afsætning af vandrette detailmål internt i rum.
Målestok, målelægte mv. interne mål < 2 m.