Guides

Klinke- og flisegulve i våde og tørre rum

3. udgave af 8. december 2015

Forudsætninger
Inden der vælges en keramisk flise, klinke eller natursten til gulve i våde rum, er der visse forudsætninger, der bør overvejes:

 • Opfylder produktet kravene til at kunne anvendes i våde rum, fx mht. tæthed?
 • At de målbare tolerancer ved store fliser er større end ved mindre fliser samt
 • At de smalle fuger tydeligere afslører flisernes tolerancer i forhold til bredere fuger
 • I vådrum vil store flisestørrelser give større spring mellem fliser hvor disse lægges på tværs af faldlinjer uden skæring
 • Der skal påregnes en opretning af gulvet med spartelmasse ved tolerance på ±2,0 mm
 • Hvor flisearbejdet skal udføres i vådrum, skal man sikre sig, at konstruktionen er vandtæt, fx ved at etablere en vandtæt membran
 • Er der en stor belastning af gående trafik?
 • Er gulvet fx rengøringsvenligt og kræver det minimal vedligehold og pleje?
 • Udfaldskrav til den færdige overflade (finish og planhed)

Inden mureren går i gang med opgaven, er det vigtigt at fastlægge de forventede ind- og udfaldskrav. Det drejer sig fx om:

 • Mønster, borter, forbandt og farven på fugen
 • Er den valgte fugebredde i overensstemmelse med flisens størrelse?
 • Skæring omkring gulvafløb, hvor den valgte klinke er af en størrelse, der fordrer en konvolutskæring
 • Er den valgte konstruktion egnet til flisebelægning?
 • Kan tolerancer overholdes, herunder fx fald på gulvet, ved den valgte flise?

Fliser - opsætning og lægning, udgivet af Forlaget Tegl, 2. udgave 2006 angiver hvilke tolerancer, der kan forventes for arbejdets udførelse. 

Ydelsesfordeling

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Sikre i projektet og den overordnede procesplanlægning, at det er teknisk muligt at udføre en fugtteknisk sikker løsning
• I vådrum, beskriv vådrumstætning
• Valg af overflade og udfaldskrav
• Valg af malebehandling og udfaldskrav
Murerentreprenør • Udføre murerarbejdet i henhold til beskrivelsen herfor


Udfaldskrav til klinke- og flisegulve i våde og tørre rum og for fliser på vægge
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Planhed og lunker - ±2 mm/2 m - F1 Retskinne
Vandrethed > 5 m - Max ±8 mm - B5 Retskinne og vaterpas
Variation for fugebredden
2,0-7,0 mm
7,0-12,0 mm
> 12,0 mm


-
-
-


Max ±20 %
Max ±15 %
Afhængig af fugebredden og flisekvalitet, især længde og bredde


-
-
-
A3 Målestok
Forskydninger i plan mellem fliser - Max 1,0 mm - G4 Retskinne
Spring i plan mellem fliser - Max 1,0 mm - F9 Målekile
Fald på gulv - *Se fodnote   B3
B4
Vaterpas med 10 mm ben + målekile/plader
Visuel bedømmelse - - - I3 Visuel bedømmelse
Kote ved overgang mellem gulv / væg - ± 2 mm.   C1 Nivellering

* I brusenicher og tilsvarende vådområder udføres gulv med 1-2 % fald. Øvrige gulvarealer i vådrum udføres med fald efter aftale, - men ikke vandret inden for almindelig vådrumsstørrelse ≤ 10 m2


Bemærkninger

 • Ved anvendelse af materialer med rustik overflade kan der forekomme afvigelser fra de angivne tolerancer
 • En teglklinke kræver kontinuerligt vedligehold og pleje
 • Den samlede overflade bedømmes visuelt i overensstemmelse med Fliser – opsætning og lægning, udgivet af Forlaget Tegl, 2. udgave 2006 jf. metode I3.
 • Ved brusenicher og andre områder med større fald på gulv, er det ikke muligt altid at opnå en vandret linie med de angivne tolerancer ved overgang gulv /væg.
 • De anførte tolerancer for det udførte arbejde er eksklusiv flisernes egen tolerance.


Se tidligere version af siden