Guides

G4 Forskydning i plan mellem fliser

Flugt og forskydninger på udførte flisebeklædninger og belægninger kontrolleres med en retskinne.
Ved kontrollen, skal flisernes egen tolerancer medregnes.G4.1 Forskydninger i plan mellem fliser på væg


G4.2 Forskydninger i plan mellem fliser på gulv