Guides

I3 Visuel bedømmelse af trægulve samt klinke- og flisegulve

Gulvene betragtes i medlys og bedømmes stående i en afstand af ca. 1,6 m over gulvet og i en vinkel på 45 grader.


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

/

/

I3

/

I3