Guides

Cement- eller anhydritbaseret undergulv

1. udgave af 15. februar 2015

Forudsætninger

  • Murerfagets tolerance for slidlagsgulve til planhed og lunker på overfladen er ±5 mm målt med 2 m retskinne.
  • En opretning til planhed omfatter ikke en opretning til vandrethed, men gælder alene til opnåelse af planhedskravet.
  • Krav om vandrethed skal beskrives selvstændigt, og kan medfører ekstraudgifter til opretning, alt efter forskellen i underlagets vandrette udfaldskrav og indfaldskravet til gulvbelægningen.
  • En forudsætning for at kunne opnå de opstillede planhedstolerancer i normal toleranceklasse (NT) er, at gulventreprenøren udfører en spartling/opretning.
  • Ved branddøre med krav til overholdelse af max afstand på 6 mm mellem underside af dør og gulve er en ekstra spartling/opretning af gulv nødvendig.
  • Vedr. opmåling af vinkelrethed på rum se kontrolmetode H1.


Muligt konfliktområde

Der er ikke overensstemmelse mellem udfaldskrav til slidlagsgulv og det forventede indfaldskrav til efterfølgende gulvbelægning. Derfor skal der efterfølgende udføres en spartling/opretning for at opnå tilfredsstillende udfaldskrav på gulvoverfladen.


Anbefaling
Ved håndspartling skal underlaget have en planhedstolerance på højst ±3 mm. Ved opretning i tykke lag er det både teknisk og økonomisk mest fordelagtigt at anvende flydemørtel eller tilsvarende.


Ydelsesfordeling

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af gulvkonstruktion 

• Valg af overfladebelægning

• Valg af ind- og udfaldskrav til underlag og belægning
• Valg af opretningsmetode

Murer/gulvlægger 
 • Udføre slidlagsundergulv i overensstemmelse med beskrivelsen og det opstillede udfaldskrav
Gulvlægger • Udføre en evt. spartling/opretning i henhold til beskrivelsen

• Udføre gulvbelægning i overensstemmelse med beskrivelsen


 

Udfaldskrav: Cement- eller anhydritbaseret undergulv til limede eller svømmende trægulve, tæpper og elastiske gulvbelægninger 
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet 
klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Planhed jf. GSO Planhed og 
lunker for gulve: 

±8 mmSe fodnote 1)
Planhed for 
gulve:

±5 mm/2 mSe fodnote 2)
 - F8 Retskinne
Kote 3)  -  -  -  -  -
Udseende  -  -  - I2 Visuel

 


Noter:
1) Jf. Gulvkonstruktioner af beton, udgivet af CTO 1993.
2) Opfyldelse af GSO’s planhedstolerancer på ±2 eller ±3 mm forudsætter spartling/opretning af underlaget.
3) Følger underlagets koter.

Bemærkninger
Forbruget af spartel- eller opretningsmateriale beregnes ud fra underlagets planhedstolerance og den ønskede planhedstolerance for gulvet.