Guides

Bjælkelag

2. udgave af 15. februar 2012


Forudsætninger
Når der er tale om udvendige og uoverdækkede arbejder, er det ikke muligt at opfylde skærpede krav til fugtindhold i træet for de efterfølgende arbejder. Af hensyn til udførelsen af de indvendige arbejder bør der derfor i udbudstidsplanen tages hensyn til den nødvendige udtørring.

Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative fugtighed (RF) er som forudsat for trægulve (se 4.2.1 Trægulve, side 44).


Muligt konfliktområde
Den tilladte fugt jf. DS/EN 1995-1-1 i konstruktionstræ er på 18 % ±2 %. Det høje fugtindhold medfører problemer i forhold til efterfølgende processer pga. svind mv. i træet.


Anbefaling
Det anbefales, at der anvendes bjælkedimensioner, jf. normal toleranceklasse (NT), der max har en nedbøjning på 1:600.


Ydelsesfordeling 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Koordinere og projektere, så der tages hensyn til element- og montagetolerancer og/eller opmuringstolerancer mht. udsparinger og montagebeslag
Tømrer • Udføre montage, der opfylder kravene til bjælkelag 


 

Udfaldskrav: Bjælkelag
 Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

 

  Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetoder 
og –midler
DS/EN 1995-1-1 Trækonstruktioner
NA til DS/EN 1995-1-1 anbefalinger max nedbøjning: Etageboliger
Enfamiliehuse
-

-


1,7 mm ved
punktlast på 1,0 kNl/600 for en fladelast
på 1,5 kN/m2
-

-
G1 Retskinne
Ved større flader: Nivellement
Fugt - 18 % ±2 % - K2 Træfugtmåler
Koter - +3/-10 mm -

C1

C3

Målebånd/nivellement
Planhed - ±3 mm/2 m - F7 Retskinne
Centerafstand - ±5 mm - A1 MålebåndBemærkninger

  • Plan- og vandrethed på færdigt gulv følger bjælkelagets nedbøjning over tid.
  • Der henvises til Træspær 2, Træ 58 fra november 2009, afsnit: Bjælkelag i småhuse


Se gammel version af siden