Guides

I2 Visuel bedømmelse

Målemetode nr. 1 jf. bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol.

Anvendelse: Generelt ved kontrol af betonoverflader, såvel ved fremstilling som leverance.

Visuel bedømmelse omfatter vurdering af: 

  • Planhed
  • Lokal planhedsafvigelse
  • Spring 
  • Porestørrelse og antal 
  • Afsmitning.

For de enkelte bygningsdele/flader benyttes følgende fremgangsmåde: 

  • Gulve betragtes i medlys i en øjenhøjde på ca. 170 cm over fladen og i en vinkel på 45 grader. Bedømmelse sker i dagslys. 
  • Lofter betragtes i medlys i en øjenafstand til loftet på ca. 150 cm og i en vinkel på 45 grader. Bedømmelse sker i dagslys. 
  • Vægge betragtes i medlys i en øjenafstand fra væggen på ca. 150 cm og i en vinkel på 45 grader. Bedømmelse sker i dagslys.

I tilfælde af tvivl om overholdelse af krav anvendes kontrolmetode 2–6 i bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol for en nærmere analyse, alt efter hvilke krav, der rejses tvivl om.

Der må generelt forudses strukturforskelle på overfladerne og farveforskel såvel elementer imellem som inden for den enkelte flade/det enkelte element. Overflader støbt mod glat form kan udvise krakeleringer og kalkudblomstringer i et vist omfang.


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

/

I2

/

/

I2