Guides

A2 Kontrol af måltolerancer for monterede elementer

Måltolerancer for elementernes placering kontrolleres ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på plan og opstalt. Se figur A1.1

Mål < 30 m kontrolleres med stålbånd eller totalstation.
Mål > 30 m kontrolleres med totalstation.

Figurerne A2.1.1, A2.1.2-3, A2.2.2-3, A2.3.2-3 og A2.4.2-3 er eksempler på montageforhold fra Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton.


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

A2

A2.1.1
A2.2.1
A2.3.1
A2.4.1

A2
A2.1.2a til c
A2.2.2
A2.3.2
A2.4.2


A2.1.1 til 3
A2.2.1 til 3
A2.3.1 til 3
A2.4.1 til 3

A2
A2.1.3
A2.2.3
A2.3.3
A2.4.3

/Genvej til figurerne

Figur A2.1.1 Eksempel på elementers vandrette placering, højder og lod

Figur A2.1.2a In situ-støbte vægge, vandret placering, højde og lod

Figur A2.1.2b Element, vandret placering, højde og lod

Figur A2.1.2c Element, vandret placering, højde og lod

Figur A2.1.3 Elementers vandrette placering, højder og i lod

Figur A2.2.1 Eksempel på udsparinger i vægge, flugt over hinanden inkl. montagetolerancer i vandret plan, men ekskl. lodtolerance


Figur A2.2.2 Udsparinger i vægge, flugt over hinanden inkl. montagetolerancer i vandret plan

Figur A2.2.3 Udsparinger i vægge, flugt over hinanden inkl. montagetolerancer i vandret plan, men ekskl. lodtolerance

Figur A2.3.1 Eksempel på lodrette gennemgående facadeåbninger, kantet af elementer, optegnet alene efter montagetolerancer

Figur A2.3.2 Lodrette gennemgående facadeåbninger kantet af elementer, optegnet alene efter montagetolerancer


Figur A2.3.3 Tolerancer for lodret gennemgående facadeåbning, kantet af lette træelementer og optegnet uden vinkelskævhed. Toleranceklasse NT (normal)

Figur A2.4.1 Dækelementer

Figur A2.4.2 Store pladeelementer, forspændte eller med slap armering

Figur A2.4.3 Lette træbaserede dækelementer