Guides

K2 Kontrol af fugt i træ

Fugtindholdet i træ kontrolleres med veje-tørre-metoden og elektriske stikbensmålere. Ved måling af fugtindholdet i træ er veje-tørre-metoden referencemetode.

Veje-tørre-metoden
På et repræsentativt sted udtages/afskæres en prøve. Prøven emballeres umiddelbart herefter i en tæt plastpose og transporteres til laboratoriet, hvor prøven først vejes og herefter tørres i et varmeskab/ovn ved 105 °C til konstant vægt. Prøven vejes igen, og fugtindholdet bestemmes.

Metoden er den mest præcise og er referencemetode for andre målingsmetoder.

Træfugtighedsmålere
Til træfugtsmåling anvendes elektroniske indstiksmålere med indstiksben.
 
For udvendigt konstruktionstræ og beklædning anvendes indstiksmålere med isolerede ben.

Ved indvendigt træ kan anvendes indstiksmålere med uisolerede indstiksben.

Ved anvendelsen af elektroniske målere, skal måleren altid kalibreres og korrigeres for temperatur.

Benlængde skal tilpasse det, man skal måle, overfladefugt eller træfugten samt dimension på emnet. Ved emner tykkere end 25 mm anbefales indstiksben på 20-25 mm.

(MBK F4)


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

/

/

/

K2

K2
(MBK F4)