Guides

Funktionsklasser i henhold til MBK

Her beskrives en del af de funktionsklasser, der anvendes i forbindelse med beskrivelse af malearbejder. En komplet oversigt over alle funktionsklasser findes i MBK.


Klasse I, Ingen særlige æstetiske og/eller funktionelle krav

Indvendige, eksempler:
Pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum.

Udvendige, eksempler:
Beskyttede bygningsdele uden risiko for vejrpåvirkning.

Ovennævnte eksempler er vejledende, og funktionsklassen vælges ud fra den enkelte sags konkrete krav til funktion, æstetik, rengørlighed og robusthed.

Valget må dog ikke medføre brug af produkter med højere kodenummer end tilladt i Arbejdstilsynets vejledning.


Klasse II, Æstetiske og middel-funktionelle krav

Indvendige, eksempler:
Opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre. Kontorlokale, korridor.

Udvendige, eksempler:
Nord- og østvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning.

Ovennævnte eksempler er vejledende, og funktionsklassen vælges ud fra den enkelte sags konkrete krav til funktion, æstetik, rengørlighed og robusthed.

Valget må dog ikke medføre brug af produkter med højere kodenummer end tilladt i Arbejdstilsynets vejledning.


Klasse III, Æstetiske og høje funktionelle krav

Indvendige, eksempler:
Klinik, butik, køkken i institution, sportshal, trapperum.

Udvendige, eksempler:
Syd- og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden aggressiv påvirkning.

Ovennævnte eksempler er vejledende, og funktionsklassen vælges ud fra den enkelte sags konkrete krav til funktion, æstetik, rengørlighed og robusthed.

Valget må dog ikke medføre brug af produkter med højere kodenummer end tilladt i Arbejdstilsynets vejledning.


Klasse IV, Specielt høje æstetiske og/eller funktions krav

Indvendige, eksempler:
Repræsentative lokaler. Våde rum, operations- og skadestuer, forsøgsanlæg og forsøgslaboratorier. Værksteder.

Udvendige, eksempler:
Syd- og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning og trafikforurening eller anden aggressiv på virkning samt syd- og vestvendte kystnære bygningsdele.

Ovennævnte eksempler er vejledende, og funktionsklassen vælges ud fra den enkelte sags konkrete krav til funktion, æstetik, rengørlighed og robusthed.

Valget må dog ikke medføre brug af produkter med højere kodenummer end tilladt i Arbejdstilsynets vejledning.


Fælles for malerfagets kontrolmetoder her på sitet er, at en komplet samling af forventede udfald, kontrolmetoder og funktionsklasser findes i MBK (Malerfagligt Behandlings Katalog) som udgives af Teknologisk Institut.