Guides

F7 Flader med mellemrum, fx ved spær, lægter, gulvstrøer mv.

Spær
Planhed, målt med 3 m retskinne på oversiden af spær over min. 2 spærmellemrum med c/c 1 m.
Se figur F7.1
Strøer
Planhed, målt med 2 m retskinne på oversiden af gulvstrøer over min. 2 mellemrum.
Se figur F7.1

Lægter
Planhed, målt med 2 m retskinne på oversiden af lægter, vandret over 2 spærmellemrum med c/c 1 m.
Se figur F7.2


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

/

/

/

F7
F7.1
F7.2

/